Ανατολικό Αέτωμα

1

Bρετανικό Μουσείο
Ο ήλιος και το άρμα

2

Bρετανικό Μουσείο
Διόνυσος 

3

Bρετανικό Μουσείο
Δήμητρα και Περσεφόνη

4

Bρετανικό Μουσείο
Αρτεμις

5

Μουσείο Ακρόπολης
Aθηνά

hephaestus

Μουσείο Ακρόπολης
Hφαιστος

7

Bρετανικό Μουσείο
Εστία – Διώνη- Αφροδίτη

8

Μουσείο Ακρόπολης
Σελήνη

9

Bρετανικό Μουσείο
Αλογο της Σελήνης

Δυτικό Αέτωμα

10

Bρετανικό Μουσείο
Κηφισός

11

Μουσείο Ακρόπολης
Κέκρωπας & Πάνδροσσος

12

Bρετανικό Μουσείο
Ερμής

13

Βρετανικό & Μουσείο Ακρόπολης
Ποσειδώνας

14

Bρετανικό Μουσείο
Αθηνά

15

Bρετανικό Μουσείο
Ιρις

16

Bρετανικό Μουσείο
Αμφιτρίτη

17

Bρετανικό Μουσείο
Οριθεια

illisos

Bρετανικό Μουσείο
Ιλισσος

kalirhoe

Bρετανικό Μουσείο
Καλλιρόη