Βοεβόδας

Ήταν ο Τούρκος αξιωματούχος, τοποτηρητής της Υψηλής Πύλης στην Αθήνα και ο ανώτερος διοικητής της.

Έλαβε μεγάλα ποσά σε χρήμα αλλά και πλούσια δώρα από τον Έλγιν, όπως και ο Δισδάρης, προκειμένου να σιωπήσει κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων απόσπασης αρχαιοτήτων στην Ακρόπολη.

© Copyright 2003 : Amir Sobati