Πιζάνι

Ήταν ο δραγουμάνος, ο γραμματέας δηλαδή και κλητήρας της Βρετανικής πρεσβείας στη Κωνσταντινούπολη. Ιταλικής καταγωγής και με άριστη γνώση της τουρκικής γλώσσας μετέφραζε τα τουρκικά έγγραφα στην ιταλική γλώσσα, η οποία τον καιρό εκείνο ήταν ένα είδος επίσημης γλώσσας. Κατέθετε επίσης στην Υψηλή Πυλή τα αιτήματα της βρετανικής πρεσβείας στην Οθωμανική γλώσσα. Είναι αυτός που έκανε τις διαπραγματεύσεις και απέσπασε το “φιρμάνι” από τον Καϊμακάμη, μεταφράζοντάς το στα ιταλικά, τεκμήριο που σώζεται μέχρι τις μέρες μας.

© Copyright 2003 : Amir Sobati