Φραγκίσκος
Μοροζίνι
(1619-1694)

Η προέλαση των Ενετών στην Αττική έρχεται μετά τον δεύτερο τουρκοβενετικό πόλεμο στην Πελοπόννησο, η οποία, για τρεις δεκαετίες περίπου περνά από τα χέρια των Τούρκων στους Ενετούς. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μοροζίνι, αρχηγός των ενετικών στρατευμάτων που πολιορκούσαν την Ακρόπολη, ήταν από την αρχή κατά της εκστρατείας στην Αττική. Το έτος 1687 αποφασίστηκε από τους Eνετούς, σε μία από τις συνεδριάσεις τους (14.9.1687), η κατάκτηση της Ακρόπολης της Αθήνας και η απώθηση των Τούρκων που το κατείχαν. Η εδραίωση τελικά της ενετικής κυριαρχίας στην Αττική αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση. Για τον λόγο αυτό στρατιώτες με βαρύ οπλισμό, ολμοβόλα και τηλεβόλα, παρατάχθηκαν σε θέση μάχης και σε απόσταση αναπνοής από την Ακρόπολη. Τοποθετήθηκαν συνολικά 15 κανόνια στο λόφο των Μουσών, εννέα στην Πνύκα και πέντε ολμοβόλα στο λόφο του Αρείου Πάγου.

 
© Copyright 2003 : Amir Sobati