Καϋμακάμης

Πρόκειται για Τούρκο αξιωματούχο στην Υψηλή Πύλη ο οποίος αντικατέστησε τον Μεγάλο Βεζύρη, κατά την διάρκεια της απουσίας του στην Αίγυπτο.

Ο Έλγιν δημιούργησε φιλικές σχέσεις μαζί του, όπως προκύπτει από ιστορικά κείμενα της εποχής.

Για να βοηθήσει τον Έλγιν στα φιλόδοξα σχέδιά του, του ενεχείρησε μια φιλική επιστολή, το περιβόητο “φιρμάνι”, το οποίο απευθύνονταν στους Τούρκους τοπάρχες της Αθήνας προτρέποντάς τους να βοηθήσουν το συνεργείο του Έλγιν.

© Copyright 2003 : Amir Sobati