Η Ζωφόρος

Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το ουσιαστικό ζωή και το ρήμα φέρω. Αρχιτεκτονικά εννοούμε μια συνεχόμενη ταινία γεμάτη από παραστάσεις ανθρώπων και ζώων σε κίνηση, η οποία κοσμούσε τους ναούς ιωνικού ρυθμού. Η τοποθέτηση της ζωφόρου στον Παρθενώνα, που είναι ένας ναός δωρικού ρυθμού, αποτελεί την μοναδική εξαίρεση στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Η ζωφόρος αποτελεί τμήμα της ανωδομής του ναού και βρίσκεται κοντά στην μαρμάρινη οροφή. Οι παραστάσεις της αποδίδονται σε χαμηλό ανάγλυφο, δε προεξέχουν δηλαδή αισθητά. Τα πλούσια χρώματα και τα μικρά μεταλλικά εξαρτήματα στις μορφές καθιστούσαν την όλη σύνθεση εντυπωσιακή. Η ζωφόρος αναπαριστά την πομπή των Παναθηναίων, στην οποία έμμεσα προβάλλεται το δικαιότερο πολίτευμα που μπορεί ποτέ να υπάρξει, η Δημοκρατία. Η πλοκή του όλου θέματος, διαμέσου των μορφών της σύνθεσης ξεδιπλώνεται στα 160 συνολικά μέτρα της ζωφόρου. Στη πομπή συμμετείχαν άνδρες, γυναίκες, ιππείς, ζώα που προορίζονταν για θυσία, ιέρειες με τα ιερά τους σκεύη και, βέβαια, οι θεοί του Ολύμπου οι οποίοι παρακολουθούσαν την πομπή.• ΒΟΡΕΙΑ• ΝΟΤΙΑ• ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ• ΔΥΤΙΚΗ

© Copyright 2003 : Amir Sobati