Δισδάρης

Ο Δισδάρης ήταν ο φρούραρχος, ο στρατιωτικός δηλαδή διοικητής της Ακρόπολης και ένας από τους τρεις Τούρκους αξιωματούχους που εκπροσωπούσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αθήνα (ο τρίτος ήταν ο Τούρκος δικαστής, ο Καδής).

Ο Δισδάρης της Αθήνας στην επίμαχη χρονική περίοδο διαδέχθηκε τον πατέρα του στο αξίωμα στα μέσα του1801.

Προηγουμένως απειλήθηκε από τον Βοεβόδα γιατί εμπόδιζε το έργο των απεσταλμένων του Έλγιν. Αναγκάστηκε τελικά να συναινέσει γιατί ο Βοεβόδας τον φοβέρισε ότι θα τον έστελνε, αν έφερνε νέες αντιρρήσεις, να γίνει σκλάβος στις γαλέρες. Στο θέαμα ωστόσο του κατακρημνισμού μιας μετόπης δάκρυσε.

© Copyright 2003 : Amir Sobati